Ak sa dieťa stane obeťou kyberšikany, je to ťažká situácia preň, aj pre rodičov.  Pozitívne je, ak sa o tom s vami chce rozprávať. Pomôcť mu môže niekoľko dobrých rád.

  1. Vysvetlite dieťaťu, že situácia, do ktorej sa dostalo, nie je jeho vina, nie je na ňu samé a má vo svojom okolí ľudí, ktorí mu môžu a chcú pomôcť
  2. Vysvetlite mu, že je správne, ak sa proti kyberšikane rozhodlo bojovať – a to nielen v prípade, ak sa deje jemu, ale aj jeho kamarátom alebo spolužiakom
  3. Začnite spolu s ním zhromažďovať všetky dôkazy kyberšikany – emaily, textové správy, blogy, screenshoty z chatov, videá
  4. Vysvetlite dieťaťu, že aj keď sa cíti neprávom obvinené alebo zosmiešňované, nemá na takéto útoky odpovedať a ani ich nijako online komentovať – práve to páchateľ chce a svoju aktivitu potom len znásobí
  5. Pomôžte dieťaťu takéto útoky obmedziť – v závislosti od platformy, na ktorej prebiehajú. Ukážte mu, ako môže odosielateľov alebo diskusné skupiny blokovať a ako môže nevhodné správanie nahlasovať prevádzkovateľom platforiem, na ktorých sa deje. Tí to berú veľmi vážne a v podobných prípadoch jednajú pomerne rýchlo a nekompromisne.