Rozpoznať, že ide o kyberšikanu nie je celkom jednoduché, príznaky sú veľmi podobné depresii, ku ktorej kyberšikana de facto často aj vedie.  Niekoľko príznakov je však typických:

  1. V približne dvoch tretinách prípadov je iniciátorom kyberšikany spolužiak, prípadne skupina spolužiakov. Ak preto dieťa náhle výrazne zmení vzťah ku škole a začne mať tendenciu odmietať ju a vyhýbať sa jej, môže byť za tým práve kyberšikana, no môže ísť aj o klasickú šikanu, alebo nastupujúcu depresiu. No môže ísť aj iba o dočasné problémy, ktoré so šikanou vôbec nemusia súvisieť. Dôležité sú preto aj ďalšie príznaky.
  2. Ak odmietanie školy sprevádzajú aj náhle zmeny nálad, skleslosť a smútok, je to už vážny signál, že sa s dieťaťom niečo deje. Tieto príznaky samozrejme nemožno podceňovať ani samé osebe, teda ak so školou nesúvisia.
  3. Zmeny nálad môžu sprevádzať aj zdravotné problémy, napríklad nespavosť, bolesti hlavy alebo brucha – v tomto prípade je už jasné, že situácia je vážna, stále však nemusí ísť o kyberšikanu, ale napríklad o rodinné problémy, ktoré dieťa traumatizujú a ústia do takýchto psychosomatických prejavov.
  4. Ak zároveň dieťa zmení vzťah k smartfónom, počítaču, resp. internetu všeobecne a začne sa im vyhýbať, už to na kyberšikanu ukazuje pomerne výrazne
  5. Taktiež si treba všímať, ak dieťa začne častejšie náhle ukončovať surfovanie a je následne rozrušené. Príčinou môže byť tiež online komunikácie, ústiaca do kyberšikany.