Spoločnosť TikTok  nedávno predstavila niekoľko zaujímavých funkcií a vylepšení, ktorých cieľom je zlepšiť bezpečnosť detí a tínedžerov na tejto mimoriadne  populárnej sociálnej sieti. Hlavnou zmenou je rozšírenie možnosti rodičovskej kontroly a nové predvolené bezpečnostné nastavenia, ktorým by rodičia mali venovať pozornosť.  Niektoré už sú dostupné, ďalšie v najbližšom čase budú.

Aby väčšina z nich fungovala, treba dohliadnuť na to, aby vaše dieťa malo na svojom tik-tokovom profile skutočný dátum narodenia. Je to dôležité napríklad preto, že každý účet patriaci používateľovi mladšiemu ako 18 rokov bude mať automaticky prednastavený 60-minútový denný časový limit, pri deťoch do 13 rokov 30-minútový.

Nejde o nemenný limit, ktorý mladší užívatelia TikToku nebudú môcť prekročiť, dokonca je možnosť toto obmedzenie v nastaveniach vypnúť. Aj tak im však po prekročení 100-minútového času bude sociálna sieť pripomínať, že to už preháňajú.  Aktivácia limitu je podmienená heslom, takže v prípade, ak deťom nastavia heslo rodičia, tak po hodine na tejto sieti ich deti budú musieť požiadať o predĺženie limitu.

Dôležité je, že používatelia vo veku od 13 do 16 rokmi majú prednastavené profily ako skryté, aby bolo možné lepšie kontrolovať, kto ich sleduje. Posielanie súkromných správ je dovolené od 16 rokov vyššie. TikTok ponúka navyše možnosť prepojiť účet rodiča a dieťaťa tak, aby mal rodič väčší prehľad nad aktivitou dieťaťa. Rodič môže dokonca prednastavovať časové limity podľa dní v týždni (napríklad dlhšie môžu byť cez víkend), popritom môže obmedziť čas prichádzania notifikácií, napríklad aby sa tak dialo len počas dňa,  respektíve do zvolenej hodiny večer.

Zároveň má pri tomto prepojení rodič dostupné aj celkové štatistiky týkajúce sa času, ktorý jeho dieťa na TikToku strávi, hodín, kedy je na ňom najčastejšie a aj frekvencie otvárania aplikácie. Vypínanie notifikácii je prednastavené automaticky  – pri deťoch od 13 do 15 rokov na deviatu večer, pro 16- až 17-ročných na desiatu.  Samozrejme, taktiež ho možno deaktivoať. Väčšina týchto funkcií je už aktívna, zvyšné budú aktivované v krátkom čase.