Internet môže byť pre deti fascinujúci a bude ich priťahovať. S tým sa zmierte a nezakazujte im ho. Skôr sa snažte vytvoriť si v rodine pravidlá, ktoré budú prijateľné aj pre vás, aj pre vaše deti. Práve o tom je text, ktorý práve čítate.

Treba myslieť na to, že internet  je nielen praktický a zábavný, no prináša aj riziká, ako je nevhodný obsah, kyberšikana a internetoví predátori.  Pomocou aplikácií sociálnych médií a webových stránok, na ktorých deti interagujú, môžu predátori vystupovať ako dieťa alebo dospievajúci, ktorí si chcú nájsť nového priateľa. Môžu vyzvať dieťa, aby si s nimi vymenilo osobné informácie, ako je adresa a telefónne číslo, alebo ho presvedčiť, aby im zavolalo.

Preto treba, aby rodičia vedeli,  čo ich deti pozerajú a počúvajú online, s kým sa cez internet stretávajú a čo o sebe zdieľajú.  Zistiť to a zároveň rešpektovať aj ich súkromie nie je tak jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

 

  1. Stanovte si základné pravidlá a vysvetlite deťom, prečo sú dôležité.

Ak deti prijmú „za svoje“ niektoré základné pravidlá bezpečného pohybu v online priestore, bude to váš obrovský úspech. Nebudete totiž musieť s nimi „bojovať“, aby ich dodržiavali.  Preto je dôležité základné pravidlá nielen stanoviť, ale aj vysvetliť a rozprávať sa deťmi o nich tak, aby pochopili, že nie sú samoúčelné, ale ich naozaj ich chránia.  Nestanovujte ich iba direktívne.

Keď deťom sprístupníte internet a učíte ich používať ho, vyhraďte si na to dosť času a sledujte, čo v online svete robia. Spočiatku sa napríklad dohodnite, že počítač alebo tablet s prístupom na internet budú používať v obývačke a nie v detskej izbe. Tam ich nielen máte pod dohľadom, ale majú zároveň možnosť bezprostredne sa spýtať, ak im niečo nie je jasné.  Taktiež je vhodné vymedziť konkrétny čas, v ktorom deti môžu byť online.

 

  1. Poučte dieťa o pravidle „piatich N“

O každom z nižšie uvedených pravidiel sa rozprávajte jazykom, primeraným veku tak, aby ho nebralo ako samoúčelný zákaz,  ale pochopilo jeho zmysel. Vysvetlite ich názorne, napríklad cez príbehy.

Päť N:

Nezverejňuj: svoje skutočné meno (požívaj prezývku) a ani vek. Hlavne v profiloch na sociálnych sieťach.

Nezdieľaj:  žiadne fotografie, informácie, adresy alebo telefónne čísla, ak ťa na to niekto v správe, čete, alebo reakcii na príspevok požiada

Neprezrádzaj: osobné informácie, ako je adresa, telefónne číslo alebo názov školy či miesto, kde bývaš

Neodpovedaj: na výhražný e-mail, správu, príspevok alebo textovú správu. Vždy povedz otcovi, mame alebo inému dospelému, ktorému dôveruješ, o akejkoľvek komunikácii alebo rozhovore cez internet, ktoré ťa vystrašili, ublížili ti, alebo sa cítiš po nich nesvoj.

Nesúhlas: s tým, že sa stretneš osobne s niekým, koho si spoznal online bez súhlasu rodičov alebo ich dohľadu. Bez ohľadu na to, ako „ten druhý“ stretnutie veľmi chce.

 

  1. Nastavte detský profil a rodičovskú kontrolu

Nastavte na detskom alebo rodinne zdieľanom zariadení s prístupom na internet detský profil a rodičovskú kontrolu. Vďaka tomu môžete obmedziť nielen prístup detí na stránky s nevhodným obsahom, ale tiež monitorovať online aktivitu detí a čiastočne obmedziť  aj zdieľanie osobných informácií. Taktiež si nastavte kontrolu ich polohy, v prípade že majú tablet alebo smartfón.

Veľmi praktické je, ak deťom nastavíte záložky pre ich obľúbené weby, odkazy pre aplikácie a zobrazíte ich priamo na ploche, alebo v hornej lište prehliadača (v prípade webov). Zamedzíte tak tomu, že dieťa bude surfovať po internete, aby sa dostalo k svojmu obľúbenému webu a natrafí pritom náhodou na niečo nevhodné.

 

  1. Kontrolujte, ale nie tajne

Ak budete deti kontrolovať tajne, stratíte tým ich dôveru. Povedzte im vopred, čo budete kontrolovať a vysvetlite im prečo. Niektoré veci možno skontrolovať aj hravou formou, napríklad začnete s dieťaťom diskutovať o tom, čo zdieľalo, prečo a celkovo prejavíte záujem o jeho vnútorný svet. To je veľmi dôležité.

Venujte pritom zvláštnu pozornosť aplikáciám a webom, ktoré obsahujú šifrovanie typu end-to-end (tie internetoví predátori využívajú najčastejšie). Také sú zväčša napríklad aplikácie pre priame správy (direct messaging). Pozrite sa v histórii prehliadača, čo vaše dieťa nahráva a sťahuje.

Taktiež by ste pri deťoch mali vedieť ich prihlasovacie údaje a heslá do sociálnych sieti, k mailu a podobne. V určitých prípadoch môže byť totiž nevyhnutné ich skontrolovať.

 

  1. Sledujte varovné signály

Sledujte signály, napovedajúce, či sa dieťa nestalo terčom online predátora. Napríklad  trávi dlhé hodiny na internete, telefonuje v noci s ľuďmi, ktorých nepoznáte, dostáva nevyžiadané darčeky prichádzajúce poštou alebo iným spôsobom. Náhle vypne počítač alebo iné zariadenie, keď vojdete do miestnosti. Dištancuje sa z rodinného života a odmieta diskutovať o svojich online aktivitách. Ak sa tak deje, treba zistiť formu, akou komunikuje s takouto osobou a zablokovať ju, respektíve ohlásiť to na polícii.