Keďže máme deň detí, prinášame jednu tému, nad ktorou rodičia často uvažujú – je už vhodné, aby som svojmu dieťaťu zveril smartfón s prístupom na internet? Jerry Bubrick, klinický psychológ z Child Mind Institute, hovorí, že otázku, v akom veku je správne dať dieťaťu telefón do rúk dieťaťu počúbva naozaj často: „Vysvetľujem rodičom, že to nie je ani tak o veku dieťaťa, ako skôr o jeho sociálnej vyzretosti a pochopení, čo táto technológia znamená.“ Odporúča pri tom zvážiť tieto otázky:

 

1. Ako často vaše dieťa stráca veci, najmä drahé?

Ak mu poviete, že je niečo mimoriadne dôležité, dáva si na to pozor, alebo to po pár dňoch zabudne v autobuse?

 

2. Ako dokáže dieťa narába s peniazmi?

Reaguje impulzívne? Keď je uprostred hry a potrebuje si kúpiť ďalšie „životy“, zváži cenu?

 

3. Dokáže čítať medzi riadkami a uvedomiť si rozdiel medzi realitou a virtuálnym svetom?

Ak nie, tento deficit by sa v komunikácii cez SMS alebo sociálne siete mohol len prehĺbiť.

 

4. Správa sa rozumne v online priestore?

Vie, že teraz zverejnený nevhodný obsah by mohol ovplyvniť jeho situáciu na škole, alebo prijatie na strednú školu, prípadne v budúcnosti do zamestnania?

 

5. Dokáže dodržať stanovený časový limit?

Ak je neustále pri počítači alebo na hernej konzole, pravdepodobne bude mať problém odložiť aj smartfón

 

Od toho, ako si na tieto otázky odpoviete, závisí aj to, či je už pre vaše dieťa vhodný smartfón s jeho vlastnou prednastavenou identitou a preferenciami, alebo je ešte čas počkať. Akonáhle mu zveríte telefón s prístupom na internet,  máte síce o ňom aj väčší prehľad, ale zároveň platí aj staré známe „môže to byť dobrý sluha, ale zlý pán“.

 

Zdroj: Child Mind Institute