Vytváranie ľahko zapamätateľných hesiel pre deti je dôležité pre ich online bezpečnosť, ale je tiež dôležité, aby tieto heslá boli dostatočne silné, ochránili ich účty a najmä aby si ich ľahko zapamätali. To platí rovnako pre dieťa, ako aj pre dospelého.  Aby sme však deti naučili naozaj používať kvalitné heslá, mali by sme pri tom viac myslieť na určitú jednoduchosť a mnemotechnické, prípadne vizualizačné pomôcky.  Samozrejme, nie príliš, aby heslo nebolo prvoplánové a ľahko prelomiteľné. Nájsť kompromis medzi silou hesla a jeho ľahkou zapamätateľnosťou pre dieťa nie je tak úplne jednoduché, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať.

Skúste takéto heslá vymýšľať spolu s dieťaťom, aby ste videli, čo sa mu páči a čo mu konvenuje a čo naopak, nemá rado.  Skúste si  pritom pomôcť týmito piatimi základnými pravidlami:

 

 

1. Vytvorenie frázy alebo vety

Skúste vaše dieťa požiadať, aby povedalo nejakú vetu, ktorá je zábavná, alebo samu páči, prípadne ju často používa alebo mu „lezie na nervy“. Potom môžete mať  zaujímavé heslo, napríklad „NeznášamParadajkovúPolievku!“

2. Akronymy

Vytvorenie hesla zo začiatočných písmen slov vo vete alebo fráze je veľmi účinné a pritom pomerne ľahko zapamätateľné.. Napríklad:  Môj kocúr sa volá Alex!, heslo potom bude: MksvA!123

3. Zmena/zámena slov

Použite bežné slovo, ale s nahradením písmen vizuálne podobnými znakmi alebo číslicami. Napríklad, „slon“ by mohlo byť „5l0n@Slon!“.

4. Využitie záujmov a koníčkov

Dei si ľahšie zapamätajú to, čo sa im páči, o čom sa bežne bavia. Preto môžete skúsiť napríklad „Futbal4ever!“ pre futbalového nadšenca (respektíve voľne zameňte šport), alebo Flowdemort@separSuper  – ak sa už vaše dieťa dopracovalo aj k nejakým hudobným vzorom.  Opäť môžete meniť album, interpreta a pridať k tomu jeho obvyklý hashtag, prípadne jeho časť. Takto opäť možno získať mimoriadne silné a pre dieťa dobre zapamätateľné heslo.

5. Výber jednoduchých slov

Vo všetkých vyššie zmienených prípadoch platí – čím menšie sú deti, tým viac by mali používať slová, ktoré sú pre ne osobne významné a ľahko zapamätateľné, ale zároveň by sa mali vyhýbať úplne jednoduchým vetám, prvoplánovým nápadom a aj informáciám, ktoré by bolo ľahké uhádnuť.

Je tiež dôležité učiť deti nielen používať silné heslá, ale snažiť sa im vysvetliť aj dôvod, prečo tak majú robiť.  Keď sa s ním stotožnia, bude to pre ne oveľa jednoduchšie a ako budú dospievať, tvorenie silných hesiel budú považovať za úplne samozrejmé.  Taktiež by mali pochopiť, že heslo nesmú zdieľať s nikým iným a nemali by si ho zapisovať  tam, kde majú prístup aj ostatní. Navyše, mali by sa učiť meniť heslá pravidelne a byť opatrné pri vyberaní otázok na obnovu hesla, aby sa zvýšila ich online bezpečnosť.