Virtuálne prostredie sa nevyhýba ani tým najmenším. Z toho dôvodu sa české Centrum kybernetickej bezpečnosti rozhodlo vydať knihu Kyberrozprávok, ktorá sa snaží predškolským deťom zábavnú formou pomocou známych rozprávok predstaviť riziká kybernetického sveta a tiež odporúčania, ako sa v tomto svete správať. Urobilo tak  pri príležitosti Mesiaca kybernetickej bezpečnosti v októbri minulého roku.  Keďže opäť máme mesiac kybernetickej bezpečnosti a Kyberpohádky sú voľne dostupné na stiahnutie (niektoré aj v slovenčine), nezaškodí si tento zaujímavý a predovšetkým užitočný projekt, ktorý môže najmä učiteľom a učiteľkám v materských školách nielen pomôcť, ale aj spestriť  výchovu deti, opäť pripomenúť.

Základným cieľom Kyberrozprávok je poukázať prostredníctvom príbehov (šiestich rozprávok), ktoré deti dobre poznajú, na rôzne nebezpečenstvá, ktoré nás môžu v kybernetickom svete stretnúť, a aj na to, ako by sme sa mali správať a čo sa môže stať, keby sme sa tak nesprávali. Preto má Červená Karkulka okrem košíčka s darčekmi pre babičku aj svoj nový mobilný telefón s pripojením k internetu, preto majú kozliatka zakódovaný zdanlivo bezpečný vstup do ich domova, a preto má Šípková Ruženka na zámku mnoho moderných zariadení, ktoré poznáme a používame v našom bežnom živote .

Kyberrozprávky sú doplnené vysvetlením odborných pojmov, ktoré sa v dnešnej dobe nedajú z Kyberrozprávok vynechať. Cieľom publikovania  terminologického slovníka je uľahčiť vysvetlenie týchto pojmov. Vysvetlenie nie je primárne určené pre deti, ale pre osobu, ktorá deťom rozprávky bude čítať a bude potom konfrontovaná otázkami zvedavých poslucháčov. Pre vyučujúcich  sú pripravené aj Metodické listy.

Kniha Kyberrozprávok je voľne k dispozícii, v elektronickej podobe si môžete jednotlivé rozprávky stiahnuť (v češtine)  na tomto mieste. V jednoduchšej podobe s tromi rozprávkami) vyšla v uplynulom roku aj na Slovensku. Nájdete ju na tomto odkaze.