Na otázku, ktorou sieťou sa šíri najviac dezinformácií by asi 9 z desiatich oslovených odpovedalo bez váhania, že je to Facebook. Ibaže to nie je pravda. Ukázala to minuloročná pilotná analýza šírenia dezinformácií na sociálnych sieťach, ktorá trvala tri mesiace a odborníci  EÚv nej sledovali dáta z troch krajín – zo Slovenska, Španielska a Poľska. Ukázalo sa v nej, že Facebook nie je z hľadiska dezinformácií „najväčším zlom“.  Tým je podľa analytikov sociálna sieť X, bývalý Twitter, ktorý aktuálne patrí miliardárovi a zakladateľovi spoločnosti Tesla Elonovi Muskovi. Výsledkom skúmania analytikov je, že sieť X nespĺňa podmienky kódexu EÚ proti šíreniu dezinformácií. Tento Kódex podpísali aj spoločnosti Meta, Google či TikTok, Twitter  sa k nim pridal pred piatimi rokmi, no pod odkúpení Muskom a premenovaní sa od neho (už ako X) koncom mája minulého roku sociálna sieť odstúpila. 

So šírením dezinformácií má ex-Twitter po prevzatí Muskom neustále problémy. Internetom sa dokonca na sklonku minulého roku začali šíriť informácie, že sociálna sieť X (Twitter) v Európe skončí. Dôvodom mala byť práve neochota jej majiteľa aktívne bojovať s dezinformácií a hoaxmi, šírenými touto sieťou.  Správu publikoval renomovaný britský magazín Business Insider.  Ten konkrétne napísal, že Elon Musk uvažuje o zablokovaní tejto sociálnej siete pre používateľov v Európskej únii (EÚ). Vraj pre jeho nespokojnosť so zákonom o digitálnych službách (DSA). Zákon o digitálnych službách Európskej únie napríklad požaduje od veľkých on-line platforiem, aby dôsledne a rýchlo zakročili proti nenávistným prejavom. Európska komisia (EK) prednedávnom skutočne zaslala spoločnosti X zoznam otázok, ktoré sa týkajú plnenia jej povinností. Dôvodom boli upozornenia, že po útoku islamistického hnutia Hamas na Izrael sa na sociálnej sieti X šíria výzvy na násilie, ako aj dezinformácie.   Komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton sa pritom odvolával napríklad na správy o zmanipulovaných obrázkoch a videách, ktoré boli vydávané za skutočné.

Keďže však zatiaľ k žiadnej náprave neprišlo,  Európska komisia (EK) pred niekoľkými dňami vyhlásila, že začala oficiálne konanie voči sociálnej sieti X  za porušenie zákona o digitálnych službách (DSA). Na X sa údajne šírili dezinformácie a došlo aj k porušeniu transparentnosti.      „Akékoľvek porušenie pravidiel berieme veľmi vážne. V súčasnosti máme dostatok dôkazov, aby sme začali formálne konanie voči sieti X,“ uviedla výkonná podpredsedníčka EK Margrethe Vestagerová.  X podľa EK porušila svoje povinnosti v súvislosti so šírením nezákonného obsahu, používaním zavádzajúceho dizajnu a prístupu výskumných pracovníkov k údajom.

EÚ podnikla takýto krok voči veľkej sociálnej sieti prvýkrát. Podľa nedávno prijatého zákona DSA podliehajú platformy s viac než 45 miliónmi aktívnych používateľov rozsiahlym pravidlám moderovania obsahu. Zákonu podliehajú tiež sociálne siete Facebook či Tiktok. EK môže týmto platformám udeliť za porušenie DSA pokutu, ktorá sa v niektorých prípadoch môže rovnať až šiestim percentám celosvetového obratu. Vo výnimočných prípadoch, keď má EK k dispozícii aj súdny príkaz, môže spoločnosti dočasne zastaviť činnosť.