Téma rozširovania 5G sietí je plná mýtov a dezinformácií, ktoré sa často šíria medzi ľuďmi aj napriek ich zjavnej absurdite. Mnoho z týchto tvrdení je založených na nedostatku informácií alebo nedorozumení, ktoré môžu vyvolať obavy. Toto je 5 najrozšírenejších mýtov a  ich jednoduché spochybnenie.

Mýtus č. 1: 5G je zbraňou s cieľom kontrolovať myseľ ľudí

Téma ovládania a manipulácie je jednou zo základných,  ktorými dezinfo scéna pracuje. Niet sa preto čo diviť, že sa objavila celá séria hoaxov o tom, ako budú „mocní“ prostredníctvom všemocnej 5G siete ovládať naše mysle, aby sme sa stali poslušnými vykonávateľmi ich príkazov. Táto teória predpokladá, že signály 5G majú akúsi zázračnú schopnosť meniť našu psychiku bez ohľadu na naše prostredie či iné vplyvy  Bez akéhokoľvek teoretizovania –  ak by 5G sieť skutočne ovplyvňovala naše myslenie, ako by sme mohli vysvetliť to, že tam, kde táto sieť nie je dostupná, majú ľudia z takéhoto ovládania rovnaký strach ako tam, kde 5G sieť je  dostupná.  Alebo inak –  tento hoax by predsa tam, kde je „myslenie ľudí ovládané 5G sieťou“ nemohol existovať, vymazali by im ho odtiaľ, rovnako ako aj strach z 5G. 5G sieť je skôr inováciou v oblasti telekomunikácií, zameranou na poskytovanie vysokorýchlostného internetového pripojenia a podporu pre rôzne technologické aplikácie a internet vecí (IoT). Neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy alebo vedecké štúdie, ktoré by potvrdili schopnosť 5G ovplyvňovať ľudskú myseľ.

Mýtus č. 2: 5G vyvoláva rakovinu a iné zdravotné problémy

Ak by 5G spôsobovala rakovinu, tak v miestach so silnou 5G infraštruktúrou by mali výrazne vyššiu mieru výskytu rakoviny ako miesta bez nej. V skutočnosti štúdie, ktoré sa zaoberajú touto otázkou, nepotvrdili žiadne kauzálne spojenie medzi 5G a rakovinou,  resp. inými zdravotnými problémami. Nízka úroveň žiarenia, ktorú 5G používa, je neustále skúmaná a zdravotné organizácie ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) či Americká agentúra pre potraviny a lieky (FDA) potvrdili, že táto technológia je bezpečná.

Mýtus č.3: 5G ovplyvňuje a škodí životnému prostrediu

Keby 5G sieť ovplyvňovala životné prostredie, tak by sa to prejavilo napríklad na zdravá ekosystémov v okolí 5G vysielačov, prípadne na úhyne zvierat.  Nič také sa nikde nepotvrdilo, choďte sa kľudne pozrieť do okolia niektorej z 5G základňových staníc. Rozširovanie siete 5G sa riadi prísnymi normami a predpismi týkajúcimi sa bezpečnosti životného prostredia. V skutočnosti môže efektívnejšie využívanie energie a zdrojov v rámci 5G infraštruktúry viesť k zníženiu ekologického zaťaženia.

Mýtus č. 4: 5G je sledovacia technológia na kontrolu ľudí

Predstavte si, že by 5G bola skutočne účinným nástrojom na sledovanie. To by znamenalo, že kedykoľvek by ste boli v dosahu 5G signálu, váš pohyb a aktivita by bola neustále detailne monitorované a budete nonstop pod dohľadom „Veľkého brata“. Toto tvrdenie však ignoruje základné obmedzenia technológie a legislatívu týkajúcu sa ochrany súkromia, ktoré obmedzujú takéto invazívne praktiky. V 5G sieti vás môžu sledovať po technologickej stránke rovnako účinne ako v 4G alebo 3G sieti, neprináš v tomto smere žiadnu významnú technickú inováciu.  Žiadna z týchto sietí nie je navrhnutá na sledovanie jednotlivcov a neumožňuje osobnú identifikáciu ľudí.  Navyše aby štátne orgány mohli nejaké smart zariadenie lokalizovať, musia mať súdny príkaz rovnako ako v prípade monitorovania vašej emailovej komunikácie, alebo sledovania toku finančných prostriedkov.

Mýtus č. 5: 5G bude nahrádzať Wi-Fi a spôsobí jeho zánik

Tento mýtus sa týka spotreby a hovorí, že všetky wi-fi zariadenia bude po nástupe 5G potrebné nahradiť novými a ich výrobcovia na tom zarobia miliardy.  Avšak, výrobcovia zariadení pre domáce a kancelárske použitie naďalej masívne investujú aj do wi-fi technológie a vylepšujú ju,  zostane nepostrádateľnou technológiou aj naďalej.  A je ti aj dôležitý rozdiel – zatiaľ čo 5G ponúka pripojenie na mobilné siete, wi-fi zostáva dôležitým pre domáce a kancelárske pripojenie k internetu. Oba typy sietí majú svoje jedinečné využitie a budú existovať súčasne.