V ére digitálnych médií sa čoraz viac stretávame s fenoménom známym ako clickbait. Ide o lákavé, provokatívne a často zavádzajúce titulky či popisky, ktoré majú za cieľ prilákať čitateľov na určitý webový obsah. Tieto správy sľubujú senzačné informácie, ale po kliknutí na ne často sklamú. Otázkou však zostáva, či clickbait patrí medzi falošné správy alebo ide len o marketingovú stratégiu.

Clickbait využíva rôzne techniky na upútanie pozornosti, napríklad otázniky, superlatívy, emócie či nedokončené vety. Príkladom môže byť titulok: „Neuveríte, čo sa stalo tejto hviezde!“ alebo „Toto tajomstvo vás šokuje!“ Cieľom je vyvolať zvedavosť a prinútiť čitateľa kliknúť na odkaz. Často však obsah neponúka nič mimoriadne a ide len o bombasticky znejúci titulok na prilákanie návštevníkov na webovú stránku, čiže na generovanie vysokej návštevnosti, čo je dôležité  z hľadiska zadávateľov  reklamy.

Aby sme odpovedali na otázku z nadpisu tohto článku –  clickbait vo väčšine prípadov nie je priamou lžou alebo dezinformáciou, môže viesť k šíreniu nízkokvalitného, irelevantného alebo zavádzajúceho obsahu. Mnohí odborníci ho teda považujú za formu falošných správ, pretože porušuje zásady dôveryhodného a etického žurnalizmu. Napriek tomu sa clickbait v online prostredí stále využíva, keďže generuje väčšiu návštevnosť a tým aj vyššie príjmy z reklamy.

Je dôležité, aby sme kriticky posudzovali titulky a zdroje informácií. Clickbait môže byť síce lákavý, ale často vedie len k strate času a frustrácii. Dôveryhodné a mienkotvorné médiá sa mu snažia zväčša vyhýbať, pretože oberá žurnalistiku o jej dôstojnosť a médium o kredibilitu.