Udržať tínedžerov v bezpečí je dosť ťažké v reálnom svete, nehovoriac o virtuálnom svete internetu, sociálnych médií, elektronických správ, online hier a online útokov. Nemusíte však čakať na najhoršie. Už teraz dokážete podniknúť preventívne kroky a zaistiť tak vášmu dieťaťu v období puberty bezpečnosť pri pohybe v kyberpriestore.

Pripravili sme prehľad najčastejších online hrozieb pre deti v období dospievania a niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zvýšiť nielen ich bezpečnosť, ale bezpečnosť celej rodiny.

Internet je labyrint, v ktorom sa miešajú prospešné informácie a stránky plné zábavy s nástrahami hekerov a iných počítačových zločincov. Hlavnou zásadou je poznať nástrahy, ktoré môžu číhať na deti, keď vstúpia do tohto spletitého sveta.

Toto je 5 najčastejších online rizík, ohrozujúcich dospievajúce deti:

 

 • Kyberšikana: Posmešky, zosmiešňovanie a doberanie sa sú pre mladý vek typické. Iné však je, ak sa takéto správanie presunie z dvorov stredných škôl do online priestoru. Sociálne médiá, elektronická komunikácia, textové správy a okamžité správy (IM) sú totiž k dostupné non-stop. Bohužiaľ, existuje viacero prípadov, keď kyberšikana viedla k samovražde.
 • Sexting: Sexting môže spôsobiť veľa problémov, a je jedno, či ide o odosielanie alebo prijímanie fotografií. V závislosti od toho, ako ďaleko sexting zájde, či fotky ostanú v súkromí, alebo sa dostanú na verejnosť, jeho následky môžu v lešom prípade viesť nielen k obvineniu z poškodzovania dobrého mena, v horšom dokonca k obvineniu z prechovávania detskej pornografie.
 • Krádež identity: Krádež identity znamená, že niekto získa vaše osobné údaje a použije ich na vlastné obohatenie. Osobné údaje alebo finančné informácie, ktoré sa zadávajú online, bývajú lákadlom pre zlodejov identity. Ukradnuté dáta môžu byť čokoľvek – vaše meno a dátum narodenia, rodné číslo, či bankové informácie. Vďaka nim sa zlodeji identity môžu dostať k vášmu bankovému účtu, alebo otvoriť si nový úverový účet na vaše meno. Takéto zneužitie dokáže následne spôsobiť nielen okamžité problémy, ale aj ťažkosti v budúcnosti napríklad pri kúpe auta, prenájme bytu pri získaní práce.
 • Pornografia: Vystavovanie sa pornografii môže vaše dieťa ovplyvniť na celý život a brániť mu v schopnosti vytvoriť si neskôr zdravý a láskyplný vzťah. Nerealistické očakávania ovplyvňujú sebavedomie a posúvajú chápanie romantických vzťahov tým nesprávnym smerom.
 • Online predátori: Online predátori sa často vydávajú za rovesníkov v snahe nadviazať úzky kontakt s potenciálnou obeťou. Objavujú sa na sociálnych sieťach, v chatovacích miestnostiach alebo iných virtuálnych prostrediach. Mnoho predátorov sa snaží nalákať mladistvých s cieľom sexuálne ich zneužiť alebo získať pre obchod s ľuďmi. Stále rastúci počet online predátorov má dnes za cieľ aj radikalizovať deti pre extrémne politické alebo náboženské skupiny.

Čítajte viac:  Deti na sociálnych sieťach. Päť dôležitých otázok a ešte dôležitejších odpovedí


5 tipov, ako ochrániť tínedžerov v online  priestore

 • Otvorene sa rozprávajte

Komunikácia je kľúčom k zaisteniu bezpečnosti vášho tínedžera online aj v reálnom svete. Informujte svoje dospievajúce dieťa o online hrozbách, ktoré vás znepokojujú, a diskutujte o tom, ako sa im vyhnúť. Otvorený rozhovor o bezpečnosti na internete je prvým predpokladom, že za vami príde, ak ho niečo prekvapí alebo vystraší.

 

 • Nastavte základné pravidlá

Jasne definujte svoje očakávania, čo sa týka správania sa na internete a stanovte pravidlá, ktoré zaistia bezpečnosť vášho dieťaťa. Nezdieľajte prihlasovacie mená a heslá. Určite, ktoré webové stránky a aplikácie tínedžer používať môže, a ktoré nie.

 

Univerzálne zásady:

 1. Nezdieľať online osobné údaje ako meno, adresu, telefónne číslo a číslo dokladov.
 2. Nepoužívať verejné siete Wi-Fi.
 3. Nedovoliť nikomu inému používať váš telefón, laptop alebo tablet.
 4. Neprijímať žiadosti o priateľstvo od cudzích ľudí.
 5. Neotvárať e-maily od neznámych odosielateľov.
 6. Neklikať na odkazy a nesťahovať obsah bez predchádzajúcej konzultácie s blízkym dospelým.
 7. Nezdieľať fotografie online, prostredníctvom textových správ alebo okamžitých správ

 

 • Nasaďte ochranu

Použite filtre rodičovskej kontroly, ktoré ochránia vaše dieťa pred nevhodným obsahom. Rodičovská kontrola vám môže poskytnúť cenné informácie o jeho online aktivitách a upozorniť vás na potenciálne riziko.

 • Nechajte zariadenia vonku a prepojte sa navzájom

Majte počítače, notebooky, tablety a telefóny na centrálnom mieste vo vašej domácnosti, kde môžete sledovať, čo sa deje. Nastavte limit pre čas strávený pred obrazovkou. Poučte dieťa, ako sa chrániť pred neznámymi ľuďmi na internete, napríklad tak, že nebudú otvárať  e-maily z neznámeho zdroja, alebo prijímať žiadosť o priateľstvo od človeka, ktorého nepoznajú. Nebuďte direktívny, ale nabádajte na hľadanie spoločného riešenia, čo je ešte bezpečné, a čo nie. Dovoľte svojmu dieťaťu, aby si vás pridalo ako priateľa. Môže to byť tiež zábavný spôsob, ako s ním zostať v kontakte a budovať vzájomnú dôveru. Hlavnou výhodou však je možnosť rozpoznať potenciálne nebezpečenstvo a potlačiť ho hneď v zárodku.

 • Všímajte si príznaky možných problémov

Ani napriek našej najlepšej vôli sa nám niekedy nepodarí ochrániť dieťa v online priestore úplne. Toto sú varovné signály, ktoré vám napovedia, že váš tínedžer môže mať problémy.

 1. Utajovanie, napríklad zakrývanie obrazovky, keď vstúpite do miestnosti alebo pokus o pripojenie sa do siete mimo dohodnutých pravidiel
 2. Vytváranie nových e-mailových účtov, profilov na sociálnych sieťach a pod.
 3. Sebapoškodzovanie
 4. Uzavieranie sa do seba
 5. Strata záujmu o priateľov alebo aktivity
 6. Vyjadrovanie silných emocionálnych reakcií v online komunikácii

 

(Podľa: www.safewise.com/resources/internet-safety-for-teens/)