ChatGPT: Otázka, či je umelá inteligencia (UI) nebezpečná, má niekoľko aspektov a názory sa  rôznia. Niektoré z hlavných hľadísk, ktoré sa často skúmajú, sú:

  1. Všeobecná umelá inteligencia (VUI) vs. Špecializovaná umelá inteligencia (ŠUI): VUI by bola formou umelého intelektu, ktorá by bola rovnocenná ľudskému intelektu vo všetkých aspektoch. Táto úroveň UI je zatiaľ len teoretická a stále sme od nej vzdialení. Naopak, ŠUI je schopná konkrétnych úloh a je to to, čo dnes väčšina technológií AI dosahuje. Nebezpečenstvo spojené s UI sa často skôr týka všeobecnej umelej inteligencie, pretože tá špecializovaná sa používa na konkrétne úlohy, ktoré sa dajú obmedziť, riadiť a kontrolovať.
  2. Superinteligencia: Ak by sme dosiahli stav, kedy by umelá inteligencia mohla prekonať ľudskú inteligenciu a stala by sa superinteligentnou, existujú teoretické obavy, že by mohla vytvoriť autonómny cyklus (seba)zlepšovania, ktorý by sa vymkol spod kontroly ľudí.
  3. Autonómne zbrane: Rozvoj autonómnych zbraní, ktoré by mohli fungovať na základe rozhodnutí umelého systému, spôsobuje obavy zo straty ľudských životov v situáciách, ktoré by mohli byť nesprávne vyhodnotené strojmi.
  4. Práca a ekonomika: Rozšírenie UI môže mať vplyv na pracovné miesta, keďže niektoré úlohy by mohli nahradiť stroje a automatizácia by mohla spôsobiť nezamestnanosť v určitých odvetviach.
  5. Etika a rozhodovanie: UI sa rozhoduje na základe štatistík a vzorov v dátach, na ktorých bola vyškolená. To môže viesť k nežiaducim dôsledkom, ak sú tieto dáta zaujaté, úmyselne skreslené alebo diskriminačné.
  6. Kontrola a zneužitie: Nesprávne použitie UI môže viesť k nebezpečenstvám, ako sú kybernetické útoky, podvody alebo šírenie dezinformácií s vysokou presnosťou.

Je dôležité si uvedomiť, že samotná umelá inteligencia nie je nevyhnutne nebezpečná. To, ako sa bude UI vyvíjať a aké postupy a politiky sa zavedú pre jej reguláciu a etické použitie, bude hrať kľúčovú úlohu v tom, či bude v budúcnosti predstavovať skutočné nebezpečenstvo. Je dôležité, aby sa pri vývoji a nasadení UI dbalo na bezpečnosť, etiku a transparentnosť a aby sa riešili potenciálne riziká.