Európska komisia (EK) v stredu oznámila zriadenie nového Úradu pre umelú inteligenciu, ktorý má za cieľ upevniť vedúcu pozíciu EÚ v oblasti bezpečnej a spoľahlivej umelej inteligencie. Hlavným zámerom tohto úradu v rámci EK je podporovať budúci vývoj, nasadenie a používanie umelej inteligencie tak, aby prinášala spoločenské a hospodárske výhody, pričom sa budú zmierňovať súvisiace riziká. Nový úrad bude kľúčovým aktérom pri implementácii zákona o umelej inteligencii, predovšetkým v oblasti modelov umelej inteligencie na všeobecné účely. Okrem toho bude podporovať výskum a inovácie v oblasti dôveryhodnej umelej inteligencie, čím pomôže upevniť postavenie EÚ ako lídra v globálnych diskusiách o tejto technológii.

Úrad bude zamestnávať viac ako 140 odborníkov vrátane technických špecialistov, administratívnych asistentov, právnikov, politických expertov a ekonómov. Pre informované rozhodovanie bude úrad spolupracovať s členskými štátmi a širšou komunitou odborníkov prostredníctvom špecializovaných fór a expertných skupín. Na európskej úrovni bude úzko spolupracovať s Európskou radou pre umelú inteligenciu, ktorá bude zložená zo zástupcov členských štátov. Tieto organizačné zmeny nadobudnú účinnosť 16. júna a prvé zasadnutie Rady pre umelú inteligenciu sa očakáva do konca júna.