Meta, veľká americká korporácia, vlastniaca Facebook, Instagram a Threads plánuje od mája začať označovať obsah vytvorený umelej inteligenciou, čo zahŕňa zvuky, obrázky a videá. Toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom chrániť používateľov aj verejné orgány pred hrozbami spojenými s takzvanými „deepfake“ technológiami. Informovala o tom Monika Bickertová, viceprezidentka Meta zodpovedná za obsah na platformách ako Facebook, Instagram a Threads.

Toto rozhodnutie Meta prijala v reakcii na kritiku zo strany ich dozornej rady, ktorá nezávisle posudzuje rozhodnutia v oblasti moderovania obsahu. Táto kritika sa zameriavala na potrebu rýchlejšej adaptácie spoločnosti na technologický pokrok v oblasti umelej inteligencie a na jednoduchosť manipulácie s médiami s vysokou úrovňou presvedčivosti, akou sú deepfakes. Rada Meta vyzvala spoločnosť, aby prehodnotila svoj prístup k manipulovaným médiám, najmä vzhľadom na obavy z nekontrolovaného zneužívania aplikácií umelej inteligencie na šírenie dezinformácií. Tieto obavy sú naliehavé najmä v kontexte prezidentských volieb v Spojených štátoch a iných kľúčových udalostí v rôznych častiach sveta.

Nové označenia „Made with AI“ budú identifikovať obsah vytvorený alebo upravený pomocou umelej inteligencie, ako sú videá, zvuky a obrázky. Obsah s vysokým rizikom manipulácie alebo zavádzania verejnosti bude označený výraznejšie. Tieto zmeny sú súčasťou dohody medzi veľkými technologickými spoločnosťami a aktérmi v oblasti umelej inteligencie, ktorá má za cieľ bojovať proti manipulácii obsahom s cieľom ovplyvniť verejnú mienku a politické procesy.

Meta, spolu s Google a OpenAI, sa dohodli na spoločnom štandarde identifikácie obsahu vytvoreného pomocou umelej inteligencie. Tento štandard bude zavádzať vo dvoch fázach, pričom označovanie obsahu generovaného AI sa začne v máji 2024 a odstraňovanie manipulovaných médií podľa starších pravidiel sa ukončí v júli.

Obsah manipulovaný pomocou umelej inteligencie bude naďalej prítomný na platforme, pokiaľ nevyvoláva iné formy škodlivého správania, ako napríklad nenávistné prejavy alebo ovplyvňovanie politických volieb.